Pirk InFolen ir laimėk automatinį kavos aparatą DeLonghi ECAM450.65.S
Konkursas vyksta: 2024 m. balandžio 25 d. – 2024 m. gegužės 17 d.

KONKURSO TAISYKLĖS:

 • Konkurso organizatorius: UAB „Timac Agro LT“ (toliau – Organizatorius).
 • Konkursas vyksta: 2024 m. balandžio 25 d. – 2024 m. gegužės 17 d.
 • Konkurso nugalėtojas išrenkamas 2024 m. gegužės 31 d.
 • Konkurso prizai – Automatinis kavos aparatas DeLonghi ECAM450.65.S (1049,00 Eur).
 • Konkurse dalyvauja asmenys, pirkę InFolen skystų azotinių trąšų vieną ir daugiau konteinerių. Vienas konteineris yra lygus vienam loterijos bilietui, du konteineriai yra du loterijos bilietai ir t.t.
 • Konkurse negali dalyvauti UAB „Timac Agro LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, jaunesni nei 18 m.
 • Konkurse dalyvaujantys asmenys sutinka, kad pirkimo metu užpildytoje formoje jų nurodytus duomenis (pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, pristatymo vieta, PVM kodas, elektroninis paštas) Organizatorius tvarkys šio konkurso organizavimo ir laimėtojų nustatymo tikslais, o Organizatorius – tiesioginės rinkodaros tikslais. Konkurso dalyviai, nepageidaujantys, kad jų nurodyti duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti el. paštu – diana.jurke@lt.timacagro.com.
 • Pasibaigus Konkursui, iš visų per visą Konkurso laikotarpį apsipirkusių dalyvių atsitiktinės atrankos būdu bus atrinktas 1 (vienas) laimėtojas.
 • Su prizo laimėtoju per 14 kalendorinių dienių nuo laimėtojų išrinkimo bus susisiekiama asmeniškai pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu dėl prizo perdavimo.
 • Organizatorius prieš įteikdamas prizus įsitikina ar laimėtojas yra pilnametis. Šiuo tikslu, Organizatoriui paprašius, laimėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Nepavykus susisiekti su prizo laimėtoju per 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso laimėtojo išrinkimo dienos, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir atsitiktinės atrankos būdu atrenkamas kitas laimėtojas, su kuriuo bus susisiekta pirkimo metu nurodytu jų el. pašto adresu.
 • Laimėtas prizas į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas.
 • Pastebėjusi sukčiavimo atvejus, UAB „Timac Agro LT“ pasilieka teisę be atskiro įspėjimo išbraukti dalyvį iš konkurso dalyvių sąrašo.
 • Organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti konkurso taisykles ir apie tai paskelbti www.timacagro.lt.